1915 Ermeni Olayları

Osmanlı Devleti, kurulduğu zamandan itibaren kısa süre içerisinde topraklarını çok genişletmiş ve bünyesine birçok farklı milleti katmıştır. Osmanlı padişahları, bünyesinde bulundurduğu farklı milletlerden olan insanlara her zaman saygı duymuş ve onları hoşgörüyle karşılamıştır. İmparatorluk içerisinde yaşayan ve farklı dile, dine ya da ırka mensup olan kişiler asla birbirinden ayırt edilmemişlerdir. Osmanlı’nın sağlamış olduğu bu huzur ortamı da her zaman milletlerin ilgisini çekmiş, bu sebepten dolayı Osmanlı İmparatorluğu neredeyse 500 yıl boyunca bünyesinde onlarca farklı milletten, dilden, dinden insan barındırmayı başarmıştır.

Ermeniler de çok uzun yıllar boyunca Osmanlı ile yaşamış sadık bir millet olmuşlardır. Irkları, dinleri farklı olmasına rağmen Osmanlı toprakları içerisinde kendi ülkelerinden farksız bir şekilde yaşamış, Türklerle de  her zaman dost olarak hayat sürdürmüşlerdir. Ancak dünyada 19. yüzyıl civarlarında bazı devletlerin misyonerlik faaliyetleri başlamıştır. Bu faaliyetler sonucunda da bazı milletlerde imparatorluktan ayrılıp kendi ülkesini kurma düşüncesi belirmiştir. Bu şekilde Osmanlı’ya düşman hale gelen Ermeni gruplar, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasını fırsat bilip hemen saldırıya geçmişlerdir.

Osmanlı orduları cephedeyken bu terörist gruplar, köy gibi savunmasız yerleri basarak buradaki insanları katletmiş ve bölgeye hakim olarak bağımsız bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. Savaşın gidişatı sırasında ise Osmanlı, kendisini arkasından vuran bu teröristlerin faaliyetlerini bitirebilmek için bölgedeki neredeyse bütün Ermeni nüfusunu, savaş bitene kadar farklı bir bölgeye taşımaya zorlamıştır. Bu zorunlu göç sırasında da yolda açlık, hastalık gibi sebeplerden birçok insan hayatını kaybetmiştir.

Bu olay, tarih kitaplarında Ermeni olayları olarak geçer. Bazı tarihçiler bunun bir soykırım olduğunu iddia ediyor olsa da Türk tarihçileri, bunu belgelerle kanıtlayabilecek şekilde bunun sadece zorunlu bir göç olduğunu söylüyor. Bu anlaşmazlıkta, uzun yıllardır dünya kamuoyunda tartışmalara sebep oluyor.

1915 Ermeni Olayları Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir