Amasya Görüşmeleri Protokolü Maddeleri

Ülkenin içerisinde bulunduğu durumun vahamiyetinin anlaşılması ile birlikte halkta tepkiler oluşmaya başlamıştır. Yurdun dört bir yanının düşman esaretinde olması sebebiyle yerli halk, toplumun önde gelen kişilerinin de verdiği destek ile ayaklanmaya, düşmana karşı direnmeye başlamıştır. O dönemde Osmanlı Devleti’nin de halkı koruyacak gücü olmadığının anlaşılmasından dolayı Mustafa Kemal önderliğinde, halkın ileri gelen kişileri bir araya gelerek içinde bulunulan durumdan çıkış yolları aramaya başlamışlardır.

Yapılan Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından Osmanlı Hükümeti yetkilileri, bu hareketleri durduramadıkları için bu hareket ile görüşme içerisine girmek istemişlerdir. Bu kapsamda görevlendirilen Salih Paşa, doğuda kurulmuş olan Temsil Heyeti ile görüşmeler yapmak amacıyla Amasya’ya gelmiştir. Salih Paşa’nın görüşme için Amasya’ya gelmesi, Osmanlı Hükümeti’nin de Temsil Heyeti’ni artık resmen tanıdığı anlamına gelmekteydi. Burada yapılan görüşmelerde ülkenin geleceğine dair bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar kapsamında Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanıp Temsil Heyeti’nin durumunu görüşmesi kararlaştırıldı. Bununla birlikte Milli Mücadeleye karşı duruş sergileyenlerin görevden alınması gerektiği görüşülse de İstanbul Hükümeti, bu maddeyi kabul etmedi. Bununla birlikte Anadolu’nun onayı olmadan İstanbul Hükümeti’nin anlaşma imzalamaması gerektiği de görüşülmüş ancak tıpkı öteki madde gibi bu da İstanbul’un otoritesine ters düşeceği için İstanbul Hükümeti tarafından kabul görmemiştir.

Yapılan görüşmelerin ardından Temsil Heyeti yetkilileri Ankara’ya giderek burada Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkardılar. Yapılan görüşmelerde Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde temsil gücü olan kişilerle görüşülüp milli iradenin tanınması gerektiği bilgisi verilse de mebuslar bunu kabul etmemişler ve Mustafa Kemal’in söylediklerinin aksine tavır almışlardır. Bu görüşmelerden sonra Mustafa Kemal’in, Erzurum milletvekili sıfatıyla Mebuslar Meclisi’ne girmesi kararlaştırılmıştır.

Amasya Görüşmeleri Protokolü Maddeleri Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

 

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir