Balkan Savaşları Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti, bünyesinde birçok milleti barındıran nüfuslu ve güçlü bir devletti. Bu devlet, bünyesinde yaşayan diğer milletlere ve inançlara mensup insanlara da son derece hoşgörülü bir biçimde davrandığı için tarihte bütünlüğünü korumayı başarmıştı. Ancak 1789 yılında ortaya çıkan Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada, her milletin bağımsız devlet kurma düşüncesi ortaya çıktı. Bu düşünce, Osmanlı Devleti’nin de yıkılmasına sebep olan bir düşünce olmuştur. Çıkan Balkan Savaşları’nın da sebebi bu bağımsızlık düşüncesidir.

I. Balkan Savaşları yapıldığında Osmanlı’nın başarılı olabildiği hiç bir cephe yoktu. Her cephede bozguna uğrayan Osmanlı kuvvetleri, hakim oldukları birçok toprağı terk etmek durumunda kalmışlardı. Sırp birlikleri Makedonya’yı, Yunan kuvvetleri Selanik, Ege adalarını, Bulgar kuvvetleri ise Edirne ve Kırklareli bölgesini işgal ettiler ve buralarda kendi hakimiyetlerine dayanan devletler kurdular. Bu milletler, Rusya, İngiltere gibi devletlerden ekonomik ve askeri yardım alarak Osmanlı üzerine saldırılar düzenlemiş ve kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Osmanlı’nın dahil olduğu I. Balkan Savaşı, 30 Mayıs 1913 tarihinde taraflar tarafından varılan uzlaşma ile sona erdi. Londra Antlaşması adı verilen bu antlaşma kapsamında Osmanlı kuvvetleri, Midye-Enez hattı adı verilen bölgenin gerisine çekilmeyi kabul ettiler. Bölgedeki karışıklıklardan istifade eden Arnavutluk’ta Osmanlı’dan ayrıldığını ve bağımsızlığını ilan ettiğini Dünya’ya duyurdu.

Sonrasında Bulgaristan, savaşa katılan diğer ülkeler sebebiyle zor zamanlar yaşamaya başladı. Bu karışıklık sayesinde de Osmanlı Devleti, Kırklareli ve Edirne bölgesini geri aldı. Diğer ülkelerin saldırısı altında bulunan Bulgaristan, Osmanlı saldırılarının da eklenmesi ile birlikte daha fazla direniş gösteremedi ve 1913 yılında Bükreş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile birlikte de II. Balkan Savaşı da sona ermiş oldu.

Balkan Savaşları Hakkında Bilgi Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir