Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cepheleri

Osmanlı Devleti, başta savaşta tarafsız kalmayı tercih etse de bazı dış güçler tarafından savaşa girilmeye zorlanmış ve 1914 yılında kendisini savaşın içerisinde bulmuştur. Osmanlı Devleti, toprakları çok geniş alana yayılı bir devlet olduğu için savaşa girdiği anda da her taraftan saldırıya uğramaya başlamıştır. İmparatorluk sınırları dahilinde kuzeyde, güneyde, batıda olmak üzere neredeyse ülkenin sınırı olan her yerden saldırı almıştır.

Osmanlı Devleti, doğuda Kafkasya cephesinde, güneyde Hicaz-Yemen cephesinin yanı sıra Filistin ve Irak cephelerinde, batıda Çanakkale cephesinde ağır ve kanlı savaşlar geçirmiştir. I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti kaybeden devlet olmuş ve birçok anlamda çok fazla varlığını kaybetmiştir.

Kafkasya cephesi, Anadolu’nun kuzeydoğusundaki savaşları kapsayan cephedir. Bu cephede Rus ve Ermeni birlikleri ile çarpışılmıştır. Yaklaşık olarak 90.000 askerin hiç savaşmadan donarak ve hastalıktan öldüğü Sarıkamış cephesi de burada olmuştur. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile birlikte bu cephede başarıya ulaşılmıştır.

Güneyde ise Irak, Filistin, Hicaz-Yemen cephelerinde savaşan Osmanlı, İngilizlerle savaşmıştır. İngilizler, bu bölgelerdeki petrol kaynaklarını keşfetmiş ve bu yüzden buralara sahip olmak için çeşitli saldırılar düzenlemişlerdir.  İngilizler, Arapların da desteğini alarak bu bölgelere hakim olmuşlardır.

Son olarak Çanakkale cephesi de savaşın en kanlı günlerinin geçtiği önemli bir cephedir. Bu cephede ise İngiltere, Fransa gibi büyük güçlü imparatorluklar dünyanın çeşitli bölgelerinden topladıkları askerlerle Osmanlı üzerine topyekün bir taaruza geçmiş, ancak Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi başaramamışlardır.

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Cepheleri Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir