Doğu Kilisesi

Doğu Kilisesi, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde gelişen kiliseler topluluğu. Batı’da Roma piskoposunun (papa) önderliğindeki tek bir patriklikten (Kuzey Afrika ve Batı Avrupa) oluşan kiliseye karşılık Doğu Kilisesi, Doğu Avrupa ile Batı Asya ve Mısır’da, Konstantinopolis (İstanbul), Antiokheia (Antakya), iskenderiye ve Kudüs piskoposlanna bağlı dört patrikliği içine alır.

Bu dört patrikliğin, gerek siyasal, gerek öğretiye ilişkin ayrılıklar dolayısıyla 1054’te Roma’dan kopması üzerine Hıristiyanlık dünyası Batı’da Katolik Kilisesi, Doğu’da ise Ortodoks Kilisesi olmak üzere ikiye bölünmüştür. Doğu Kilisesi ya da Doğu Ortodoks Kilisesi terimi, günümüzde dört patrikliğin yanı sıra bütün dünyada aynı dogma ve ayin usullerini paylaşan çeşitli özerk kiliseleri bir araya getiren Ortodoks Kilisesi topluluğunu belirtmek için de kullanılır.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir