Dolganlar Kimlerdir?

Dolganlar, Rusya Federasyonu’nun orta- kuzey kesiminde, Kuzey Kutup Dairesi’nin oldukça yukarısındaki Taymir özerk bölge-sinde Türkçe konuşan topluluk. 1979 sayımında Dolganlann nüfusu yaklaşık 5.100 olarak belirlenmiştir. Dolganlar bölgeye güneybatıdan, bir olasılıkla 18. yüzyılda göç ettiler ve yerli Nganasan halkının yer değiştirerek kuzeye, Taymir Yarımadasına gitmesine yol açtılar. Dolganların çekirdeğini oluşturan Evenk klanları sonradan Yakut Türkçesinin bir lehçesini benimsediler.

1970’lerde Dolganların başlıca uğraşı ren geyiği çobanlığıydı. Sovyet yönetiminin uyguladığı kolektivizasyon programı, Dolganların göçebe yaşam biçimini ancak bir ölçüde değiştirebildi. Sebzecilik zamanla önem kazanırken, beslenmeye yönelik avcılık varlığını sürdürdü. Dolganlar 1917 Ekim Devrimi’nden önce, yaşlıların ya da beylerin önderliğindeki klanlar biçiminde örgütlenirdi.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir