Domei İşçi Konfederasyonu

Domei, tam adı ZEN NÎHON RODO SODOMEİ (Japon İşçi Konfederasyonu), 1987’de dağılmasına değin Japonya’nın ikinci büyük işçi sendikaları federasyonu. 1964’te siyasal bakımdan ılımlı üç ayrı federasyonun birleşmesiyle kuruldu.

Japonya’nın en büyük işçi sendikaları federasyonu olan Sohyo’nun sokak gösterileri ve kitle mitingleri gibi militan mücadele taktiklerine karşı çıktı. Genellikle kamu görevlilerinin üye olduğu Sohyo’dan farklı olarak, üyelerinin çoğunluğu özel kuruluşlarda çalışan işçilerden oluşuyordu. Bu nedenle Japon iş yasasına göre toplu pazarlık ve grev haklarından yararlanabildi. Talepleri, Sohyo’nunkiler kadar radikal değildi. İşçiler için işlerini yitirme tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle teknolojik değişikliklere direnmekten çok, bu değişikliklere ayak uydurmaya çalıştı. İşyeri temelinde örgütlenmenin işçiler arasındaki birliği zayıflatmasına karşı bir önlem olarak genel işkolu sendikalarının kurulmasını savundu.

Ilımlı reformcu Demokratik Sosyalist Parti’yi destekleyen Domei, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTÛ) üyesiydi. Bağlı sendikaların özel sektördeki başka sendikalarla birleşerek Rengo adlı yeni bir konfederasyon kurması üzerine 1987’de dağıldı.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir