Domuz Balığı Özellikleri

Domuz balığı, Selachii (kıkırdaklıbalıklar) sınıfının Squalidae familyasından bir tür (Oxynotus centrina) köpekbalığının, Zeiformes takımının Caproidae familyasını oluşturan altı balık türünün ve Perciformes takımının Labridae familyasından bazı balıkların ortak adı. Birbirleriyle hiçbir yakınlığı olmayan bu balıkların aynı adla anılmasının tek nedeni, domuzu andıran tıkız gövdeleridir. Domuz Balığı Özellikleri hakkında bilgi.

Öbür domuz balıklanndan ayırt etmek için bazen dikenli domuzbalığı denen Oxynotus centrina, uzunluğu en çok 1,5 m’yi bulan bir Akdeniz balığıdır. Türkiye’nin Karadeniz dışında kalan bütün kıyılarında da görülen bu tür, iki sırt yüzgecinin önündeki dikenlerle ayırt edilir. Öbür köpek balıklanndan farklı olarak birinci sırt yüzgecinin dikeni yüzgecin ortasından çıkar. Gövdesi de öbür köpek balıklan gibi ince uzun değil yüksek ve üç köşelidir.

Caproidae familyasından domuz balıklan, uzunluğu ile yüksekliği eşit olan iki yandan basık gövdeleri ve kırmızı renkleriyle tanınır. Türlerin hepsi Büyük Okyanus, Atlas ve Hint okyanuslarının derin dip sularında yaşar. Türkiye’de Akdeniz ve Ege Denizi sularında bulunan Capros asper türü trampet balığı olarak da bilinir.

Labridae familyasından domuz balıklan, başta Batı Hint Adaları çevresi olmak üzere Atlas Okyanusunda yaşar. Lachnolaimus maximus türü Florida’dan Bermuda’ya ve Antil Denizine kadar uzanan sıcak denizlerde yayılmıştır. Yüzgeçlerinin üçü ya da dördü iplik gibi incelip uzamış olan bu tür genellikle 60 cm uzunluğunda ve kırmızı tonlanndadır. Aynı familyanın Bodianus cinsinden yüzgeci benekli domuz balıklan ile İspanyol domuz balıklan önceki türün yayıldığı bölgelerde yaşar.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir