Gök Tanrı İnancı Hakkında Bilgi

Türkler, tarihin çok eski dönemlerinde günümüzde Orta Asya olarak bilinen bölgelerde devletler kurmuşlar ve buralarda yaşam sürdürmüşlerdir. Tarihin çok eski dönemlerinde var olmuş oldukları için, farklı inançlar halk arasında yaygın olmuştur. O dönemlerde o bölgeye gönderilmiş bir peygamber olmadığı için insanlar kendi aralarında farklı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlar, toplum içerisinde yayılarak tıpkı bir kültürel öge gibi nesilden nesile aktarılmışlardır.

Türklerin yaşadığı ilk dönemlere bakıldığında, farklı dini anlayışlara rastlayabilmek mümkündür. Ancak bunlar arasında halk tarafından en fazla kabul gören ve insanların yoğun bir şekilde inandığı inanç, gök tanrı inancı olmuştur. Yazılı tarihin olmadığı, anlayışların, yazılı kültürün olmadığı dönemde insanlar bu inancı benimsemişlerdir. Bunun haricinde irili ufaklı farklı inanışlara sahip olan insanlar olsa da tarih incelendiğinde, Türklerin ilk düzenli ve sistemli dini anlayışının Gök Tanrı inancı olduğunu görebilmekteyiz.

Gök Tanrı inancında, yerin ve göğün yaratıcısı olan sadece bir yaratıcı bulunmaktaydı. Bu tanrının, Türklere her daim destek olduğuna inanılır ve yapılan davranışların, tanrı tarafından takip edilerek cezalandırıldığına veya ödüllendirildiğine inanılırdı. Göçebe bir hayat tarzına sahip olan Türkler, dini inanışlarının da bir gereği olarak mimari yapılara karşıydı ve tıpkı günümüzde İslamiyet dininde olduğu gibi cennet ve cehennem anlayışları, Gök Tanrı inancında da vardı. Bununla birlikte temizlik, eşitlik, halk arasında sağlanacak eşitlik ve adalet, sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması gibi İslamiyet ile örtüşen bir anlayış mevcuttu. Bu nedenden dolayı ilerideki dönemlerde de Türklerin İslamiyet ile tanışması ile birlikte Gök Tanrı inancı adeta pekiştirilmiş, ve ona bir yöntem katılarak İslamiyet inancı halk tarafından kabul görmüştür.

Gök Tanrı İnancı Hakkında Bilgi Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir