İslamiyet Öncesi Türklerde Hükümdarların Kullandığı Ünvanlar

Türkler, ilk olarak Orta Asya bölgesinde devletler kurarak yaşamlar sürdürmüşlerdir. Burada yüzyıllarca yaşam sürdürmüş olan Türkler, çeşitli sebeplerden dolayı batı yönüne doğru göç etmeye başlamışlardır.  Bu göçün sebepleri, yaşanılan Orta Asya coğrafyasındaki değişiklikler olmuştur. Buradaki topraklar zamanla verimini kaybetmiş, iklim insan yaşantısına uygun olmamaya başlamıştır. Buradan sonra batıya yapılan göçte İslamiyet ile tanışılmış ve Türkler din olarak islamiyeti kabul etmişlerdir.

Bunun öncesinde ise Türkler, yoğun olarak Gök Tanrı inancına sahipti. Bu dönemde var olmuş olan insanlar arasında devlet kavramı da önemli olmuştur. Çünkü o dönem yaşamış Türklerde mülk ortak sayıldığından, mülkün korunması görevini de tüm insanlar yürekten üstlenmiş ve bu nedenle de savaşçılık, Türkler için çok önemli olmuştur.

Devlet ve savaş, Türkler için önemli olduğundan dolayı Türkler, hükümdarlarına da yüksek derecede saygı ve sevgi göstermişlerdir. Bu dönem içerisinde Orta Asya bölgesinde birçok Türk devleti kurulmuştur. Türkler, hükümdarın hükmetme gücünü Tanrıdan aldığına inanmaktaydılar. Bu sebepten dolayı taht ve hükmetme düşünceleri cazip olmuş ve taht kavgaları baş göstermiştir.

Bu dönem hüküm sürmüş olan insanlara halk, çeşitli ünvanlarla hitap ederlerdi. Halkın kullandığı bu ünvanlar,

– Han
– Hakan
– Tanku
– Şanku
– İlteriş
– İdikut
– İlteber
– Yabgu
– Kağan

Gibi ünvanlar olmuştur. Daha sonrasında ise Türklerin batıya doğru göç etmiş olan topluluklarından bazılarında İslamiyet kabul görmüş ve İslamiyet ile tanışıldıktan sonra kullanılan bu ünvanlar değişmiştir.

İslamiyet Öncesi Türklerde Hükümdarların Kullandığı Ünvanlar Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir