Kainat Neden Yaratıldı

Başlığımızda sorduğumuz Kainat Neden Yaratıldı sorusu, aslında tüm insanlık tarihi boyunca insanlığın kafasını kurcalayan ve üstünde düşünülen en önemli sorulardan bir tanesi olmuştur. İlk insanın yaratılışından beri insanlar, yaşadıkları süre boyunca yaşamlarının anlamını merak etmişler ve bu konuda çeşitli düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu düşünceler, zaman içerisinde sürekli değişiklik göstermiştir. Örnek vermek gerekirse bizlerden daha az bilgiye sahip olan antik zamanlarda yaşayan insanlar, onları yaratan birçok tanrının var olduğuna inanmıştır. Örneğin Antik Yunan medeniyetinde yaşayan halklar, doğanın her bir özelliğine bir tanrı sıfatı yükleyerek oluşturdukları tanrılara tapınarak varoluşlarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan diğer medeniyetler, yaratılışlarına daha başka anlamlar yükleyerek farklı kültürlerin oluşmasında etkili olmuşlardır. Bu sorunun cevabı, kişiye ve kişinin sahip olduğu inanışlara göre farklılık gösterebilir, bu sebepten dolayı biz sizlere kendi düşüncemizi, ve bu konuyla ilgili olarak dinimiz islamın anlattığı bilgileri aktarmaya çalışacağız.

İslam dinine göre kainat, insanların Allah’ın varlığını anlayabilmeleri ve insanın cennetteyken yasak elmayı yiyerek işlediği günahtan arındırılması için yaratılmıştır. Müslümanlar, Allah’ın varlığına, birliğine ve kudretine inanır, ona ibadet etmek ve onun varlığının huzuruna erebilmek için dünyaya gönderildiklerine inanırlar. Bizler de etrafımıza baktığımız zaman yaşadığımız sistemin ne kadar mükemmel olduğunu hissederek, bizleri yaratan ve bizlere bunca nimeti sunan Allah’a şükretmeyi öğreniriz.

Bu düşünce, farklı kültürdeki insanlar tarafından farklı yorumlanabilir. Bu farklı yorumlarda, yaşanan hayat deneyiminin farklı olması sebebinden kaynaklanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ise bununla ilgili bir ayet bulunmaktadır. Ayette, ” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.” ifadeleri geçmektedir. Bu ayeti de inceleyerek bu soruya vereceğimiz cevabı kafamızda daha iyi şekillendirebiliriz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir