Kut Anlayışı Kut Yetkisi Nedir

İslamiyetle tanışıldığı dönemden öncesi zamanlarda Türkler, farklı dini inanışlara sahiplerdi. Halk arasında birçok farklı inanışa sahip olan insanlar olduysa da hepsi birbirine hoşgörülü davrandıkları için dini inanç, Türkler arasında pek fazla sorun olmamıştır. Ancak bununla birlikte İslamiyet öncesi dönem için Türklerde, Gök Tanrı inancının en yaygın inanç olduğunu söyleyebiliriz. Bu inancın esasları, İslamiyetin gösterdiği esaslara da çok uygun ve uyuşur durumda olduğu için Türkler kısa sürede İslamiyeti benimsemişlerdir.

İslamiyet öncesi dönemlerde kurulmuş olan devletlerin halkları, Gök Tanrı inancına inanıyorlardı. Bu inanç, göklerde sadece bir tanrının olduğuna, ona şükredilmesi gerektiğine dayanıyordu. Bu sebepten dolayı da Türkler, hükümdarlarına onları hükmetme gücünün de tanrının oluşturduğu kader sonucunda oluştuğuna inanıyorlardı. Yani hükümdarın, hükmetme gücünü tanrıdan aldığına inanıyorlardı. Aynı şekilde hükümdar ailesinin de onların başına kader, yani tanrı tarafından getirildiğine inanıyorlardı. Bu inanışa ise kut yetkisi adı verilmiştir. Hükümdara hükmetme gücünün tanrı tarafından verildiği anlayışı, kut anlayışı olarak bilinmektedir.

Kut anlayışı, uzun yıllar boyunca Türkler arasında olmuş ve bu nedenden dolayı hükümdarlara her zaman yüksek derecede saygı ve sevgi duyulmuştur. Kut anlayışı, dini bir anlayış olarak düşünmek doğru değildir. Çünkü bu anlayış daha çok siyasidir. Bu anlayış sayesinde halk birbirine daha çok kenetlenmiş ve hükümdarlarına bağlı olmuşlardır. Ancak ne yazık ki bu görevin kutsal olduğuna inanan kardeşler arasında önemli anlaşmazlıklar çıkmış ve bu sebepten dolayı ortaya çıkan taht kavgaları, Türk devletlerini kimi zaman zayıflatmıştır.

Kut Anlayışı Kut Yetkisi Nedir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir