Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkileri Nelerdir

Avrupa’da, dünya ve insanlık adına yapılmış en büyük teknolojik ilerlemelerin en önemlilerinden bir tanesi de şüphesiz matbaadır. İslamiyetin yayıldığı ilk yıllarda Kur’an-ı Kerim’i çoğaltacak teknolojiye sahip olunmadığı için kutsal kitap, halifeler tarafından hafızlara 4 tane yazdırılarak önemli merkezlere yollanmıştı. Bu kitaplar bu merkezlerde, sadece belirli kişilerin kullanımına açık şekilde bulunuyordu. Bu ve bunun gibi değerli bilgiler içeren birçok kitaba, alt tabakada yaşayan halkın erişim şansı kesinlikle yoktu. Bu durum Avrupa’da da aynıydı. Hatta Avrupa’da orta çağ zamanlarında bırakın kitap bulmayı, kitap okumak dahi tanrıya isyan olarak görüldüğü için yasaklanmıştı. Ancak matbaanın kullanılmaya başlaması ile kitapların üretim maliyetlerinin çok düşüğe çekilmesi, üretilen kitap sayısının ise artması, günümüze kadar gelmiş birçok yeniliğin başlangıcı olarak sayılabilecek niteliktedir.

Matbaa ilk kez Avrupa’da Johannes Guttenberg tarafından kullanılmıştır. Matbaa sayesinde basılan kitaplar alt tabakadaki insanlara da rahatlıkla ulaştığı için, Avrupa’da okumayla doğru orantılı olarak topyekün bir aydınlanma dönemine girilmiş, bunun sonucunda ise halkın en alt tabakasında bulunan insanlar dahi kilisenin baskısından kurtularak dünya, evren, varoluş konularında bilgi sahibi olmuş, hayatı sorgulamaya başlamıştır. Kilisenin baskısının ortadan kalkması ile birlikte Avrupa’da rönesans ve reform hareketleri başlamıştır. Bu aydınlanma ile birlikte her geçen gün yeni fikirler üretilerek insanlara ulaştırılmış, bu fikirler ise büyük kitlelere ulaşarak dünyadaki sistemin değişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Uzmanlara göre, ilk olarak Amerika’da başlayan bağımsızlık anlayışının, Avrupa’lı düşünürlerin ortaya attığı fikirler sayesinde ortaya çıkmıştır. Amerika’da başlayan bu bağımsızlık akımı, zaman içerisinde tüm dünyayı etkileyerek yönetim sistemlerinin mutlak monarşiden, içerisinde halkın da bulunduğu demokratik sisteme dönüşmesini sağlamıştır. Matbaa bu ve bunun gibi birçok olaya öncü olan fikirlerin yayılmasına yardımcı olması sebebiyle, insanlık adına icat edilen en önemli buluşlardan bir tanesidir.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir