Meclis-i Mebusan’ın Açılması Halkın Yönetim Anlayışında Ne Gibi Değişiklikler Meydana Getirmiştir

Osmanlı Devleti, kurulduğu yıldan itibaren mutlak monarşi yönetim sistemini benimsemiş bir devlettir. Bu yönetim sisteminde, ülkenin başında bulunan padişah, ülke ile ilgili bütün kararları sonsuz bir yetki ile alma hakkına sahipti. Buna göre padişahın istediği yere savaş açılır, istediği yerle barış yapılır, istediği yerde istediği miktar kadar vergi toplanırdı. Yani yazılı bir yasa olmamakla birlikte padişahın söylediği her söz, devlet için yasa hükmünü taşıyordu. Osmanlı halkı da bu durumun böyle olmasından şikayetçi değildi ve her şart altında padişahlarının isteklerini yerine getirmek için çaba sarf ediyorlardı. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde, batıdan gelen demokrasi anlayışı ile bu durum biraz değişikliğe uğramıştır.

Bu dönemde Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi yürürlüğe girdi. Bu kanunun gereğince 1877 yılında Osmanlı Devletinde ilk milletvekili seçimleri, Osmanlı halkının oyları ile yapıldı ancak bu oylamada sadece erkeklerin oy verme hakkı vardı. 69 Müslüman, 46 Müslüman olmayan milletvekili ile Osmanlı Devletinin ilk mecliis olan Meclis-i Mebusan açıldı. Bu mecliste, halkın oylarıyla getirilen vekillerin yanı sıra padişahın seçtiği vekillerden oluşan bir de Ayan Meclisi vardı.

Çıkarılan kanun ile birlikte, Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan her insana ”Osmanlı” sıfatı konularak her bir kişinin, diline ve dinine bakılmaksızın Osmanlı yasaları önünde eşit haklara sahip olduğu duyuruldu. Bunun yanı sıra basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, vergilerin kanunla belirlenmesi gibi durumlar da çıkartılan bu yasa ile birlikte, padişahın dahi isteğiyle değiştirilemeyecek şekilde ortaya konuldu. Bu hareket, batıdan gelen demokratik anlayışın Osmanlı üzerindeki ilk etkilerinin oluşmasıdır. Meclis-i Mebusan, padişah II.Abdülhamit tarafından Osmanlı-Rus savaşı esnasında fesih edilerek görevine son verilmiştir.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir