Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 14. yüzyılda, Avrupa’da, Kavimler Göçü’nün etkisiyle oluşmuş olan feodal yapı hüküm sürmekteydi. Feodal yapı gereğince Avrupa’da birçok derebeylik bulunuyordu. Derebeylik sistemi, bir soylu ailenin bir krala bağlı şekilde belli bir bölgedeki toprakları yönetmesi ve bu topraklardan elde edilecek vergiye sahip olması anlamına geliyordu. Bu sebepten dolayı Avrupa’da o dönemlerde mutlak bir güç hakim değildi. Osmanlı Devleti ile sonu gelen Bizans İmparatorluğu ise o dönemlerde son zamanlarını yaşıyordu ve Trakya başta olmak üzere Kocaeli Yarımadası, Ege Adaları gibi bölgelerini de düşman devletlere vermek zorunda kalmıştı. Balkanlardan da yoğun saldırı altında olan Bizans, Osmanlı’nın da akınlarıyla sınırlarını İstanbul şehrine kadar geriletmek durumundaydı. Macarlar, Balkanlarda bulunan Ortodoks Hristiyanlar üzerine saldırarak oradaki insanları mezhep değiştirme konusunda baskı altında tutuyordu. Batı Avrupa’da bulunan dönemin en güçlü devletleri ise İngiltere ve Fransa’ydı.

Yakın Doğu bölgesine bakıldığında ise öncelikle Batu Han’ın kurduğu Altın Orda Devleti’nden bahsedebiliriz. Bu devlet 1502 yılında Timur tarafından yıkıldı. Osmanlı Devleti öncesinde Anadolu’da bulunan Anadolu Selçuklu Devleti ise 1243 Kösedağ Savaşı ile siyasi egemenliğini kaybetmişti ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin batısında bulunan bazı boylar, kendi beyliklerini ilan etmişlerdi. Osmanoğulları beyliği de bu beyliklerden bir tanesidir. 1250 yılında kurulmuş olan Memlük Devleti de, İslam dünyasının halifesi olma sıfatını taşıdığı için Mısır’dan Güneydoğu Anadoluya kadar uzanan güçlü bir devlet kurmuştu. Ancak Memlük Devleti de 1517 yılında Osmanlı akınlarıyla son buldu.

Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa Adlı Yazımızla İlgili Yorumlarınızı Yorum Kısmından Yazabilirsiniz

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir