Osmanlı Devleti Vergi Sistemi

Dünya üzerinde varlığını sürdüren devletlerin hepsi, devletin içerisinde yaşayan halka hizmet vermek ve kendi sürekliliğini sağlamak için paraya ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu para, ülke içerisinde üretilen ürünlerin dışarıya satılması, ticaret yapılması, vergi toplanması gibi faaliyetler sonucunda oluşturulmaktaydı. Devlet kasasına bu yollar ile giren para devlet işlerinde harcanır. Örneğin ülkede görev yapan askerlerin maaşı, bu paralar ile ödenir. Ülkede eğitim adına faaliyet gösterecek kuruluşlar açılırken, bu para kullanılırdı. Osmanlı Devleti’nin gelir kaynağının çok büyük bir kısmını da toplanan vergiler oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti, bir imparatorluk olduğu için ekonomisini fetihlere dayandırmıştır. Fetihler sonucu elde edilen topraklar ve ganimetler işletilerek devlet ekonomisine katkı sağlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin fetih ettiği bölgelerin fazla olması ve bu bölgeleri ekonomik anlamda iyi işletmesi sebebiyle devlet uzun yıllar ayakta kalmayı başarabilmiştir. Osmanlı için önemli olan şeylerden bir tanesi de adalet olduğu için, devlet içerisindeki vergi sistemi düzenelenirken de fakire ve zengine eşit şekilde yaklaşılması hedeflenmiş, vergi sistemi buna göre kurulmuştur.

Aşar vergisi: Üretim yapan Müslümanlardan alınan vergi
Haraç: Üretim yapan gayrimüslimlerden alınan vergi
Cizye: Gayrimüslimlerin ödediği askerlik vergisi
Çiftbozan vergisi: Kendisine verilen toprağı işletmeyen çiftçinin ödediği vergi
Bac ve Gümrük vergisi: Ticaretle uğraşan kişilerin ödediği vergiler
Ağnam: Hayvancıların ödediği vergi
Avarız: Savaş gibi olağandışı durumlarda halktan toplanan vergi

Osmanlı Devleti Vergi Sistemi Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir