Osmanlı Devleti’nde İltizam Sistemi

Osmanlı Devleti, bir imparatorluk yönetimine sahip olduğundan dolayı devletin gelirleri de çoğunlukla vergiye ve savaşlardan elde edilen ganimetlere dayanmaktaydı. Osmanlı Devleti, bu şekilde elde ettiği gelirler ile devlet işlerini idare etmenin yanı sıra askeri anlamda da yeni fetihler için hazırlıklar yapmış ve vatandaşına da bu vergiler ve ganimetler ile eğitim, sağlık gibi hizmetler götürmüştür. Devletin, vergi toplama sistemi iltizam sistemine dayanmaktaydı. Sizler için hazırladığımız bu yazıda, Osmanlı Devleti’ndeki iltizam sistemi hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Osmanlı, çok büyük ve geniş topraklara sahip olduğu için devletin her köşesinden vergileri toplamak pekte kolay bir iş değildir. Devletin yönetim merkezinin İstanbul’da olması ve devletin topraklarının Kuzey Afrika’ya kadar uzanması nedeniyle devreye iltizam sistemi sokulmuş, vergiler bu şekilde toplanmıştır. İltizam sistemi demek, vergi toplamanın bir görev olarak belirlenip tıpkı günümüzdeki gibi açık arttırmayla satılması anlamına gelmektedir.

Örneğin Trablusgarp bölgesinde, vergi toplama hakkını elde edebilmek için açık arttırma yapılır. Açık arttırma sonucunda vergi toplamak isteyen kişiler, bu hakkı elde edebilmek için devlete belirli bir miktar para ödemeyi taahhüt eder. Bu taahütün karşılığında ise kendisine, bölgenin vergisini toplama hakkı verilirdi.

Vergi toplama hakkına sahip olan kişiler, bu vergiyi aşar (ürün vergisi) olarakta toplayabilirdi. Yani toprak işleme hakkına sahip olan kişilerin ürettiği ürünlerin bir kısmını, vergi olarak alır ve bunları pazarlarda satarak gelir elde ederdi. Ancak zaman içerisinde toplumda yozlaşmanın da başlamasıyla birlikte bu hakka sahip kişiler, köylüleri ağır vergiler altında ezmeye başlamıştır ve bu da zaman içerisinde Osmanlı’da bozulmalara sebep olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde İltizam Sistemi Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir