Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Anadolu toprakları, 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı ile Türklerin akınlarına açık hale gelmiştir. Türkler, Anadolu topraklarına girmeden önce bu topraklarda Bizans İmparatorluğu hüküm sürmekteydi. Sonrasında ise Selçuklu Devleti yönetimi altına girmiştir. Selçuklu Devleti yönetimi altında uzun süre kalan Anadolu, sonrasında Moğolların istilasına uğramıştır ve bu istilaya direnemeyen Selçuklu Devleti, yıkılmıştır.

Bu yıkımın ardından ortaya irili ufaklı beylik yönetimleri çıkmıştır. Bu beyliklerden bir tanesi de Osmanoğulları Beyliği olmuştur. Beyliğin kurucusu, Oğuzların Bozok kolundan, Kayı boyunun üyesi olan Osman Gazi’dir. Osman Gazi, beylik kurulduktan sonra kısa süre içerisinde topraklarını genişletmeyi başarmış ve Anadolu beylikleri arasında gücünü belli etmiştir. Sonrasında ise yönetime gelen padişahlar ile birlikte devlet her geçen gün güçlenmiş, Anadolu’da Selçuklu’dan sonra bozulan Türk birliğini tekrar sağlamıştır.

Osmanoğulları Beyliği, 1299 yılında Bilecik ilinde, Söğüt adı verilen ilçede kurulmuştur. Devlet, kurulduğu tarihten itibaren kendisine hoşgörülü, adaletli bir şekilde İslamiyeti dünya üzerinde yaygınlaştırmayı ve insanları Müslüman yapmayı hedef edinmiştir. Devlet, böyle bir hedefi olmasına rağmen Müslüman olmayanlara hiç bir zaman zulmetmemiş, hüküm sürdüğü her yerde adaletin temsilcisi olmuştur.

Devletin en güçlü yılları olan 16. yüzyılda devlet toprakları Doğu Avrupa’dan Arabistan’a, Anadolu’dan Kafkaslara ve Kuzey Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyısına kadar uzanmıştır. Ancak zaman içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı kazanılan tüm topraklar kaybedilmiş ve I. Dünya Savaşı sonrasında ise devlet tamamıyla yıkılmış, yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bilgi Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir