Tanzimat Dönemi Nedir

Osmanlı Devleti, bir imparatorluk olduğundan dolayı bu devletin ekonomik kaynakları da neredeyse tamamen vergiye ve yapılan fetihlere dayanıyordu. Uzun yıllar boyunca yapılan fetihler sonucunda ele geçen ticaret yolları, sulak araziler gibi sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti kasasına çok önemli miktarda paralar giriyordu. Bu kazançlar, askeriyenin yanı sıra halka hizmet vermek için de harcanıyordu. Bununla birlikte Osmanlının sahip olduğu hoşgörü ve adalet sebebiyle de devlet, var olduğu dönemde dünyada insana yaraşır şekilde yaşanabilecek tek ülke olmaktaydı.

Ancak zaman içerisinde fetihlerin durması, sanayi inkilabının başlaması gibi sebeplerden dolayı Osmanlı ekonomisi çöküşe geçmiştir. Sanayi inkilabı ile Avrupa’da seri üretime geçilmesi, Osmanlı pazarına ciddi derecede zarar vermiştir. Ayrıca Amerika kıtasının keşfiyle Avrupa’ya ciddi miktarda altın gelmiş olması da Osmanlı’yı batma noktasına getirmiştir. Bu dönemde eğitim ve teknoloji gibi alanlara da yeterince önem verilmediği için, Osmanlı kısa sürede diğer dünya devletlerinin bir hayli gerisinde kalmıştır.

Tanzimat dönemi, böyle bir ortam içerisinde ortaya çıkmış olan yenilik hareketidir. Osmanlı Devleti bu dönemde kendisini savaşlardan uzak tutmuş ve özellikle Avrupa devletlerinde meydana gelen yenilikleri takip ederek onları kendi bünyesine faydalı olacak şekilde katmaya çalışmıştır. Bu yenilik hareketleri, halkın değer verdiği düşünürler tarafından da kendisine destek bulduysa da Abdülhamit’in tahta çıkması ve yenilikleri destekleyen kişi sayısının azalması nedeniyle pek başarıya ulaşamamıştır.

Tanzimat Dönemi Nedir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir