Tanzimat Fermanı’nın Yayınlanması Osmanlı Halkını Nasıl Etkilemiş Olabilir

Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışı, mutlak monarşiye dayanan bir anlayıştı. Bu anlayışa göre devletin kurulduğu yıldan itibaren devlet ile ilgili alınacak her türlü kararda son karar verme yetkisi padişaha aitti. Padişahın söylediği söz yasa hükmünde olmakla birlikte, onun sözünün üstüne söz söyleyebilme yetkisi olan kimse bulunmuyordu. Bu durum da padişaha ülke üzerinde sonsuz bir yetki veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü yıllarında başa hep sevilen, güçlü padişahlar geldiği için halkta bu durumu kendilerine pek problem etmiyor, hanedan ailesinden kim gelirse gelsin onun kararlarını doğru görüyor ve onları uygulamak için çaba sarfediyorlardı. Ancak Avrupa’da yaşanan aydınlanma çağı ile birlikte Avrupa için bu durum değişmişti. Avrupa ülkelerinde yönetimde halkın etkinliği daha fazla bulunuyordu. Osmanlı’da bu gelişmeleri takip edebilmek, çağı yakalayabilmek adına demokratikleşme adımları attı. Tanzimat Fermanı’da bu konuda atılan adımlara bir örnektir. Peki bu hareket, Osmanlı halkını nasıl etkilemiş olabilir?

Demokratikleşme adına yaşanan gelişmeler, batıda çok kanlı savaşların sonucunda elde edilen haklar olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı’da ise durum farklıdır. Demokratikleşme adımlarını padişah, kendisine dayatılan zorunluluklardan dolayı atmıştır. Tanzimat Fermanı’nın duyurulması ile birlikte padişah, kendi söz yetkisinin üzerinde bir kanun gücünü olduğunu kabul etmişti. Bu Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme adına atılan ilk adımdır, ancak halk üzerinde etkisi pek fazla görülmemiştir. Halktan birçok insan, kendisine verilen hakları ne şekilde kullanacağından dahi habersizdir. Bu yüzden bu karar, demokratikleşme adına önemli bir adım olsa da halkın hayatında değişen birşey olmamıştır.

Tanzimat Fermanı’nın Yayınlanması Osmanlı Halkını Nasıl Etkilemiş Olabilir Adlı Yazımızla İlgili Yorumlarınızı Yorum Kısmından Yazabilirsiniz

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir