Tarihte Demokrasi Uygulamalarına Giden Adımlar Nerede Ne Zaman ve Kim Tarafından Atılmıştır

İnsanlık, tam anlamıyla hayata geçiremese dahi çok eski yıllardan beri demokrasi düşüncesine sahip olmuştur. Tarih kitaplarına baktığımızda, geçmişte yönetilen neredeyse tüm ülkelerin mutlak monarşi yönetim sistemiyle yönetilmiş olduğunu görürüz, ancak demokrasi anlayışının temelleri milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan halkına dayanır. Bir antik Yunan şehri olan Atina’da, demokratik bir yönetim biçimi sürdürülmekle birlikte halktan insanlar, yönetimde söz sahibi olabiliyorlardı.

Demokrasi, dilimize Yunancadan geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak halkın iktidarı, egemenliği anlamına gelmektedir. Demokratik yönetim biçimleri, anlayışlarının temeline insanı koyarlar ve insanın hak ve özgürlüklerini, çıkardıkları yasalar ile güvence altına alırlar. Bunun yanı sıra demokratik yönetim anlayışında, adalet kavramı da çok etkin bir kavramdır. Bu anlayışa göre kişilerin sadece insan olmalarına bakılarak din, dil, ırk ayrımı gözetilmez ve kişinin kendisini geliştirmek için ihtiyacı olan her türlü özgürlüğe sahip olması sağlanır. Demokratik anlayış, günümüzde geldiği noktaya birçok süreçlerden geçerek gelmiştir.

Milattan önce 5. yüzyılda Atina’da, halkın yönetime dahil olduğu bir yönetim anlayışı vardı. Ancak yönetime dahil olabilmek için özgür olmak, Atina vatandaşı olmak ve erkek olmak gerekiyordu. Orta Çağ Avrupa’sında ise demokratikleşme adına ilk adım, 1215 yılında kral ile imzalanan Magna Carta Libertatum adlı bir anlaşmayla atılmıştı, ancak o dönemde bunun haricinde herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. 18. yüzyılın sonunda yaşanan Fransız İhtilali ile birlikte ilk defa Avrupa’lı bir halk, yönetimi devirmeyi başarmıştı ve demokratik bir devrim yaparak monarşik anlayışı demokratik anlayışa çevirmeyi başarmıştı. Yıllar içerisinde bu anlayış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya ülkelerini etkileyerek demokratikleşme adına önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

Tarihte Demokrasi Uygulamalarına Giden Adımlar Nerede Ne Zaman ve Kim Tarafından Atılmıştır Adlı Yazımızla İlgili Yorumlarınızı Yorum Kısmından Yazabilirsiniz

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir