Ülke Hanedanın Ortak Malıdır Nedir

Tarihte kurulmuş olan Türk devletlerinin hepsi, mutlak monarşi yönetim sistemi ile yönetilmiş devletlerdir. Bu yönetim sisteminde, devletin en üst kademesinde bulunan kişiye sultan ya da padişah adı verilirdi. Bu kişi, devletle ilgili tüm kararları kendi kendine alabilme yetkisine sahipti. Bununla birlikte, günümüzde bulunan ortak kamu malı anlayışı bu devletlerde yoktu. Devletin sınırları içerisinde bulunan her türlü mülkün sahibi, devlet hakkında söz söyleme yetkisi olan padişaha aitti. Bu devletlerde bu anlayışa, ülke hanedanın ortak malıdır denilmiştir.

Hanedan, ülkeyi yöneten aileye verilen isimdir. Tarihte kurulmuş olan Türk devletleri de, o zamanlarda var olan diğer devletler gibi ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını benimsemişlerdir. Bu anlayışa göre padişah ve onun soyundan gelen kişiler, ülkedeki her türlü mülkün sahibi ve koruyucusu olarak görülüyordu. Buna göre hanedan, ülke içerisinde bulunan herşeyi alma satma gibi yetkilere sahipti, ve bu hakkını da ülke içerisinde yaşayan halkına açıkça duyuruyordu. Yani o zamanki anlayışa ve yasalara göre, bir çobanın sahip olduğu hayvan sürüsü dahi padişahın malıydı, ancak onu işleme ve ondan kazanç elde etme yetkisi çobana aitti.

Bu düşünce, yıllar boyunca kurulmuş olan tüm Türk devletlerinde egemen olmuştur. Bu sebepten dolayı çoğu zaman, hanedan içerisinde taht kavgaları boy göstermiş, kimi devletler de sırf bu kavgalar yüzünden yıpranarak yok olma noktasına gelmişlerdir. Osmanlı Devleti’nde de bu konu ile ilgili olarak ortaya bir problem çıkmaması için, bir padişahın kardeşini katletmesi dahi uygun görülmüştü. Bundaki sebep ise ortaya çıkabilecek herhangi bir karışıklığın, devletin geleceği ve birliği açısından tehdit oluşturma ihtimaliydi.

Ülke Hanedanın Ortak Malıdır Nedir Adlı Yazımızla İlgili Yorumlarınızı Yorum Kısmından Yazabilirsiniz

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir