Ülkemizde Kırsal Kesimden Kentsel Kesime Doğru Yaşanan Göçün Nedenlerinin Neler Olduğunu Araştırınız

Hayatta olan her bir birey, yaşamına devam edebilmek ve geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorundadır. Barınma, beslenme, giyim gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için insanların çalışıp, üretip para kazanması gerekmektedir. Çalışan kişiler, aynı zamanda ülkedeki üretim döngüsüne katkıda bulundukları için ülke ekonomisine de fayda sağlarlar. Ülkemizde de çeşitli alanlarda faaliyetler yürütülmekte, insanlar bu sayede geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu alanlar turizm, tarım, sanayi, hizmet sektörleri gibi alanlar olmaktadır.

Eski dönemlerde insanlar yoğunluk olarak tarımla uğraşarak geçimlerini sağlamaktaydı. Ancak sanayinin Türkiye’ye de gelmesi ile birlikte tarımla uğraşan kişilerin elde ettiği kazançlar, ihtiyaçları olanın çok daha altında kalmaya başladı. Köylerde hayat kalitesinin düşmesi ile birlikte kırsal kesimde yaşayan insanlar, hayatı daha cazip olarak gördükleri kentlere taşınmaya, buralarda sanayi, hizmet gibi alanlarda faaliyet göstererek geçimlerini sağlamaya başlamışlardır.

Bu durum tabii ki de ortaya çok büyük bir göç dalgası çıkarmıştır ki kentlerin bu dalgayı kaldıracak niteliği olmamaktadır. Köyde yaşayan insanların kente gelmesinin temel sebebi, kırsal alanlardaki ekonomik zorluklardır. Devletin yeterli çalışmaları yerine getirmemesi nedeniyle krısal alandakiler geçimlerini sağlayamamaktadır. Bu nedenden dolayı da şehirlere göç artmaktadır. Bu insanları kentlere çeken şey ise kentlerde eğitim hizmetlerinin daha nitelikli olması, sağlık hizmetlerinin daha kolay verilmesi, tarım alanlarını işlemenin maliyetinin yüksek, kazancının ise az olması gibi sebepler gösterilebilir. Devletin bu konuda yeterli çalışmaları yapması durumunda ise bu göçü azaltmak mümkün olacak, bu sayede hem köylerin hem de kentlerin yapısı bozulmayacaktır.

Ülkemizde Kırsal Kesimden Kentsel Kesime Doğru Yaşanan Göçün Nedenlerinin Neler Olduğunu Araştırınız Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Benzer Sayfalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir